Sağlık Yüksekokulu Öğretim Programları

SAĞLIK YÜKSEKOKULU                                         SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü                                                             Hemşirelik Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü                                                       Sosyal Hizmet Bölümü