Fakülte Yönetim Kurulu/Fakülte KuruluFAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Prof.Dr. Şerif DEMİR Başkan-Dekan V.
Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Üye
Prof.Dr. Şükrü ÖKSÜZ Üye
Prof.Dr. Mustafa ASLAN Üye
Doç.Dr. Yıldız DEĞİRMENCİ Üye
Doç.Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI Üye
Dr.Öğr.Üyesi Aysel KARACA Üye


FAKÜLTE KURULU
Adı Soyadı Görevi
Prof.Dr. Şerif DEMİR Başkan-Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa ASLAN Beslenme ve Diyetetik Bölüm Bşk.
Doç.Dr.Fatma EKER Hemşirelik Bölüm Bşk
Dr.Öğr.Üyesi Deniz ORUÇ Sosyal Hizmet Bölüm Bşk
Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU Üye
Prof.Dr. Şükrü ÖKSÜZ Üye
Doç.Dr.Sevda ARSLAN Üye
Doç.Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI Üye
Dr.Öğr.Üyesi Dilek KONUK ŞENER Üye