Kurullar/KomisyonlarEğitim/Bologna Komisyonu

Burs Komisyonu

Mezuniyet Komitesi

Sosyal Komite

Toplam Kalite Ekibi

Oryantasyon Komisyonu

Yatay Dikey Geçiş Komisyonu

Hemşirelik Haftası

Dış İlişkiler Komisyonu

Stratejik Plan Ekibi

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları